Ik reis naar een gebied waar het coronavirus is geconstateerd

Ik heb een reis gepland naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering? 
Nee, de annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (je wordt ziek of één van je ouders overlijdt). Wat er op je bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden.

Ik ben van plan om af te reizen naar een gebied waar het reisadvies nu oranje of rood is. Ben ik verzekerd? 
Je loopt kans dat je dan onverzekerd bent. Neem daarom contact op met je reisverzekeraar. Er zijn gespecialiseerde verzekeraars die onder bepaalde omstandigheden ook dekking bieden als je naar een risicogebied reist. 

Als er in Nederland een gebied wordt afgesloten door het virus, maar ik heb een weekendje weg geboekt in dit gebied, kan ik dan wel een beroep doen op mijn annuleringsverzekering? 
Nee, bij een annuleringsverzekering maakt het niet uit of de bestemming zich in het buitenland of in Nederland bevindt. Een annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (je wordt ziek of één van je ouders overlijdt). Wat er op je bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden.

Mijn werkgever verplicht mij om naar een risicogebied af te reizen. Mag ik weigeren? 
In de wet is geregeld dat je als werknemer in deze gevallen kan weigeren om naar het risicogebied te reizen. Dit individuele recht hebben werknemers. Als dit tot een conflict komt bij de rechter, omdat de werkgever van mening is dat de werknemer er heen moet reizen en anders loon weigert te betalen, dan moet de werkgever aantonen dat er geen sprake was/is van een onveilige situatie.

Ik ben in een gebied waar het coronavirus is geconstateerd Word ik gerepatrieerd door mijn reisverzekeraar? 
Nee, repatriëring zit niet in de basisdekking van een reisverzekering. Repatriëring door medische redenen valt wel onder de dekking. Dat wil zeggen dat je terug naar Nederland wordt gehaald bij een medisch ongeval omdat de hulpdiensten in het buitenland je onvoldoende kunnen verzorgen/helpen.

Het reisadvies is veranderd naar oranje/rood. Ben ik nu niet meer verzekerd?
Je bent nog steeds verzekerd. Het reisadvies is namelijk veranderd terwijl je al in het gebied aanwezig was.

Ik word in quarantaine geplaatst en moet langer in het gebied blijven. Kan ik een beroep doen op mijn reisverzekering? 
Extra reis-, verblijf- en telefoonkosten vallen in zo’n geval bij veel reisverzekeraars doorgaans niet onder de dekking. Als het wel onder de dekking valt, dan zijn de kosten gemaximeerd. 

Ik word in quarantaine geplaatst en dreig daardoor mijn volgende reis te missen. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering? 
Nee. Als je niet ziek bent, kan je geen beroep doen op je annuleringsverzekering. Als je wel ziek bent, dan valt het onder de dekking. 

Ik heb het virus. Kunnen andere mensen mij aansprakelijk stellen als zij door mij besmet raken
Waarschijnlijk niet. Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet je kunnen aantonen dat hij/zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Ik heb het virus opgelopen op het vliegveld/in het hotel. Kan ik het hotel/vliegveld aansprakelijk stellen? 
Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet je kunnen aantonen dat hij/zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Ik heb het virus opgelopen en kan daardoor niet meer op reis. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering? 
Ja, als je een doktersverklaring kan overhandigen.

Ik ben het virus opgelopen en ben daardoor in quarantaine geplaatst. Daardoor kan ik niet meer op reis. Kan ik een beroep mijn annuleringsverzekering? 
Ja, dat kan omdat je ziek bent. Je moet wel een doktersverklaring kunnen overhandigen.

Mijn werkgever verplichtte mij om naar een risicogebied af te reizen. Dat heb ik gedaan, maar daardoor heb ik het coronavirus opgelopen. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen? 
Dat is misschien mogelijk, er zou sprake kunnen zijn van opzet. De werkgever weet immers dat de (aanmerkelijke) kans bestaat dat je ziek wordt en dat terwijl de werkgever veilige en gezonde omstandigheden moet garanderen.

Stel dat er iemand overlijdt aan het coronavirus. Hoe zit het dan met levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen? 
Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus zorgt er niet voor dat er niet uitgekeerd wordt. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is. Wij verwachten dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren. 

Werknemer

Ben ik verplicht naar werk te komen als ik denk dat ik wellicht het coronavirus heb?
Als u denkt dat u wellicht het coronavirus hebt, ga niet naar uw werk. Voor meer informatie over wat u kunt doen, kijk op www.rivm.nl.


Ben ik verplicht naar werk te komen als het coronavirus is gesignaleerd in de plaats waar mijn werk zich
bevindt?

Als ergens het coronavirus is vastgesteld, treedt er een protocol via de GGD in werking. Dat bepaalt welke maatregelen worden genomen. Het sluiten van uw werklocatie (dus geen toegang tot de werkplek) kan een maatregel zijn.

Mag mijn werkgever mijn werklocatie (dus geen toegang tot de werkplek) sluiten bij een coronadreiging?
Uw werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Afhankelijk van de situatie kan het sluiten van een uw werklocatie daarbij horen.

Mag mijn werkgever mij de toegang tot mijn werklocatie (dus geen toegang tot de werkplek) ontzeggen bij
een coronadreiging?

Uw werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving, als hij het nodig vindt kan hij u de toegang tot uw werklocatie ontzeggen.

Ik werk normaal niet thuis, maar mag ik bij een coronadreiging wel thuiswerken?
Dit moet u met uw werkgever bespreken.

Mag ik thuiswerken bij een coronadreiging in de omgeving van mijn werk?
Of u thuis mag werken, hangt af van de afspraken die uw werkgever daarover maakt.

Als ik denk wellicht het coronavirus te hebben, ben ik dan verplicht dit te melden bij mijn werkgever?
Als u denkt dat u wellicht het coronavirus hebt, ga niet naar uw werk. Voor meer informatie over wat u kunt doen, kijk op www.rivm.nl

Mag of moet ik naar werk als het coronavirus in mijn prive omgeving is gesignaleerd?
Als u huisgenoot bent van een patiënt met COVID-19 moet u thuis blijven, omdat u mogelijk besmet bent geraakt met het virus. U mag eventueel wel thuiswerken.

Als ik vanwege het coronavirus in quarantaine of isolatie moet blijven, kan mijn werkgever mij dan
verplichten vakantiedagen op te nemen?

Uw werkgever kan u niet verplichten vakantiedagen op te nemen en moet in principe uw loon doorbetalen.

Welk protocol geldt er op mijn werkplek?
Voor elke werkplek geldt dat een protocol van GGD in werking treedt als door contacten van de werknemers de kans bestaat op besmetting op de werkplek. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.

Ik mag niet naar mijn werk omdat een huisgenoot het coronavirus heeft. Kan mijn werkgever mij
verplichten thuis te werken?

Als u zelf niet ziek bent en in staat om te werken kunt werken en u beschikt over de faciliteiten om thuis te werken, dan moet u werken. Wanneer uw huisgenoot noodzakelijke verzorging van u nodig heeft, kunt u een beroep doen op zorgverlof.

Ik mag niet naar mijn werk omdat ik klachten heb na terugkeer uit een risicogebied. Kan mijn werkgever
mij verplichten toch thuis te werken?

Als u thuis moet blijven en u bent niet ziek omdat uw klachten maar beperkt zijn, dan kan uw werkgever u verplichten thuis te werken als daarvoor de mogelijkheid bestaat. Als u als gevolg van uw klachten wel ziek bent, dan kan uw werkgever u niet verplichten om thuis te werken.

Kan mijn werkgever mij verplichten verlof op te laten nemen, omdat er minder werk is vanwege het
coronavirus?

Nee. De werkgever kan jou niet verplichten vakantiedagen op te nemen omdat er weinig werk is vanwege het coronavirus.

Ik ben ziek geworden door een collega die het virus heeft opgelopen en daarna op kantoor verschenen is.
Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

De kans is klein dat dit lukt. Om iemand aansprakelijk te stellen voor schade, moet je kunnen aantonen dat hij/zij opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Moeten mensen die terugkeren uit een besmet gebied tijdelijk van hun werk worden geweerd?
Volgens het RIVM is dit niet nodig. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk.
Dit geldt ook voor kinderen op scholen en kindercentra. Om preventieve redenen kunt u overwegen om iemand
de eerste twee weken na terugkeer thuis te laten werken. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit
een besmet gebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten)
moet hij/zij direct thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts. Wij adviseren om ook de
bedrijfsarts hierover te informeren.

Is mijn werkgever verplicht collega’s die uit besmette gebieden als Noord-Italië komen te laten testen op
het coronavirus?

Er zijn geen regels waaraan een werkgever zich moet houden, behalve dat een werkgever dit niet zelf mag uitvoeren. Het is aan de werkgever om de risico’s op het werk te beoordelen en maatregelen te nemen. Heb je zorgen, bespreek dit dan met je werkgever.

Mijn werkgever neemt maatregelen tegen het covid-19 virus. Eén daarvan is het temperaturen van alle
werknemers bij binnenkomst. Mag dit volgens de privacy wetgeving?

Nee, het opnemen van de temperatuur door de werkgever is niet toegestaan volgens privacy wetgeving. Heb je zelf een vermoeden dat je besmet bent, dan raden we je aan om telefonisch contact op te nemen met jouw huisarts. De werkgever mag enkel vragen naar welk gebied je op vakantie bent geweest en of je gezondheidsklachten hebt. Je bent echter niet verplicht om hier antwoord op te geven. Stuurt hij hier toch op aan op een temperatuurmeting, dan adviseren we jou om contact op te nemen met je vakbond.

Als je werk een verhoogd risico op het coronavirus met zich meebrengt, kan de werkgever je dan
verplichten om te komen werken?

In principe ben je aangenomen om dit werk te verrichten. Wanneer je goede redenen aanvoert om werk te weigeren, dan is het aan je werkgever om dit goed te keuren. Goed werkgeverschap noemen we dat. Uiteindelijk is het ook in zijn belang, dat jouw gezondheid gegarandeerd is. Ervaar je onredelijke druk vanuit je opdrachtgever, dan adviseren we je om contact op te nemen met je vakbond. Je werkgever moet natuurlijk altijd een veilige werkomgeving creëren.

Kan je werkgever je verplichten om naar een internationale beurs te gaan in binnen- of buitenland?
In principe ben je aangenomen om dit werk te verrichten. Wanneer je goede redenen hebt om werk te weigeren, dan is het aan je werkgever om dit goed te keuren. Dit gebeurt altijd in goed overleg. Wanneer je regelmatig naar het buitenland afreist, dan is het raadzaam om het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen. Maar voor Duitsland geldt nu geen negatief reisadvies.

Kan ik weigeren om naar een risicogebied (bijv. Noord-Italië) te gaan als mijn werkgever dit van mij
vraagt?

Deze vraag is niet zo te beantwoorden omdat dit heel afhankelijk is van de situatie.Het is belangrijk om je zorgen
omtrent je reis naar een risicogebied te bespreken met je werkgever. Controleer altijd het reisadvies van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Vermijd daarnaast risicogebieden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft per land en regio een positief of
negatief reisadvies.

Ik ga op vakantie naar een risicogebied. Kan ik dit annuleren?
Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft een positief of negatief reisadvies af. Controleer daarom eerst het
reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Als er sprake is van een negatief reisadvies is het belangrijk om naar de de voorwaarden bij je reis- en/of annuleringsverzekering te kijken. Daarnaast kan dit gevolgen hebben voor je aangevraagde verlof. Ga hierover in gesprek met je werkgever of neem contact op met jouw vakbond.

Mijn werkgever heeft werktijdverkorting aangevraagd. Wat betekent dit voor mij als werknemer?
Jouw werkgever vraagt een vergunning voor werktijdverkorting aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Als dit wordt toegekend, is het UWV de uitkerende instantie. Jouw werkgever keert het volledige loon aan jou uit, dat deels bestaat uit een aanvulling door de WW. Voor jou verandert er dus helemaal niets. Je hoeft geen actie te ondernemen of een uitkering aan te vragen, maar meldt het wel direct bij jouw CNV vakbond. De bonden willen namelijk wel, samen met betrokken leden en kaderleden binnen het bedrijf, goede afspraken maken over eventuele werktijdverkorting. Want in de cao of arbeidsovereenkomst kunnen aanvullende afspraken over loondoorbetaling staan. Bovendien kan jouw bestuurder snel eventuele vragen beantwoorden.

Terug