Als u als dga al pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde rechten ook na 1 januari 2017 te handhaven. Meestal is dit echter niet wenselijk, omdat er vaak een groot verschil is tussen de fiscale waarde en de commerciële waarde van pensioen in eigen beheer. Daardoor is het moeilijk of zelfs onmogelijk om dividend uit te keren zonder een forse aanslag van de fiscus te ontvangen. Meer hierover leest u in dit artikel.

Pensioen in eigen beheer afkopen

Binnen de kaders van de nieuwe wet kunt u uw opgebouwde pensioenrechten op een fiscaal-vriendelijke manier afkopen. Daarvoor heeft u drie jaar de tijd. De opgebouwde pensioenaanspraak wordt in dat geval zonder loonbelasting, revisierente of vennootschapsbelasting afgestempeld tot de balanswaarde ervan. 

Die balanswaarde is de grondslag voor de aanslag. Als u kiest voor afkoop, krijgt u een vrijstelling van 34,5% in 2017. In 2018 bedraagt de vrijstelling 25% en in 2019 19,5%. Bij afkoop moet uw bv wel meteen loonbelasting betalen over de aanspraak minus de vrijstelling.

Nabestaandenpensioen en ex-partners

Lastiger is het als er ook een nabestaandenpensioen is opgenomen in uw dga-pensioen. Omdat uw partner hiervan de begunstigde is, heeft u toestemming van hem of haar nodig om het pensioen af te kopen. Zijn of haar rechten vervallen immers bij afkoop. 

Bent u getrouwd geweest en gescheiden, dan is afkoop vaak nog ingewikkelder. Als uw ex-partner recht heeft op een deel van uw pensioenaanspraken, kunt u uw pensioen in eigen beheer alleen afkopen met toestemming van uw ex. Als hij of zij deze toestemming al geeft, zult u hem of haar financieel moeten compenseren.

Oudedagsverplichting

Als u uw pensioenaanspraken niet kunt of wilt afkopen, dan heeft u de mogelijkheid om uw pensioenpot om te zetten in een oudedagsverplichting. Na het afstempelen tot de balanswaarde blijft het geld dan in de bv. U heeft tot 31 december 2019 de tijd om deze beslissing te nemen.

U mag uw oudedagsverplichting vervolgens elk jaar oprenten tegen de marktrente. Op het moment dat u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, moet u het totale bedrag in twintig gelijke termijnen aan uzelf uitkeren. In dit geval betaalt u pas inkomstenbelasting op het moment dat u de pensioenleeftijd heeft bereikt. Daarnaast kunt u er gedurende de looptijd op elk moment voor kiezen het geld te besteden om er een lijfrenteverzekering mee te kopen.

Beste scenario

Twijfelt u welke beslissing u moet nemen over de toekomst van uw pensioen in eigen beheer? Een financieel planner met het keurmerk FFP CFP© kan u laten zien wat de impact is van de keuzes die u heeft en u op die manier helpen het beste scenario te kiezen. Hij of zij helpt u graag als sparring partner én adviseur bij het vaststellen van de beste optie voor uw situatie.

Terug