Het uitvoeren van een RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet en houdt in dat je op een gestructureerde manier alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s in je organisatie in kaart brengt. Denk aan snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, maar ook aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk of blootstelling aan op termijn gevaarlijke stoffen. Ook de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus horen thuis in de RI&E. Bij inventariseren stopt het niet: er moet vervolgens uiteraard ook een plan komen om de risico’s te verkleinen door preventie.

Verzekeringen

Het naleven van de RI&E verplichting is ook belangrijk voor je zakelijke verzekeringen. Verzekeraars gaan er van uit dat je je houdt aan de wettelijke verplichtingen. Bovendien speelt preventie ook bij verzekeringen een grote rol. De RI&E komt met name in beeld bij verzuimverzekeringen en werkgeversaansprakelijkheid en niet-naleving ervan kan invloed hebben op de dekking. Raadpleeg je financieel adviseur of verzekeraar, zij kunnen je hierbij van dienst zijn.

Week van de RI&E

Van maandag 21 tm 25 september zijn er tal van manieren om je kennis bij te spijkeren. Op de webpagina  https://www.weekvanderie.nl/ lees je precies wat er te doen is op de diverse thema’s. Denk bijvoorbeeld aan een webinar Gevaarlijke Stoffen, doe de scan Duurzame Inzetbaarheid over verzuim, veiligheid en vitaliteit of leer meer over Covid-19 en de RI&E.

Terug