Ondernemen is kansen zien en risico’s nemen.  Veel risico’s zijn u bekend omdat dit met uw eigen vak te maken heeft. Andere risico’s zijn u minder bekend. Sommige risico’s zijn zo groot  dat de continuïteit van uw onderneming  in gevaar komt. Samen met u schetsen wij een zo volledig mogelijk beeld van deze risico’s.

Vervolgens treffen we samen maatregelen om risico’s te verminderen. Ook regelen wij voor u verzekeringscontracten waarmee risico’s worden uitbesteed.

Tot slot helpen wij u als een schade zich voordoet.

De dienstverlening is modulair opgebouwd: 

 • Module bedrijfszekerheid: : Uw bedrijf is voor u een middel om uw klanten te bedienen met goederen of diensten. Met uw kennis ontwikkelt u producten en diensten. U investeert in machines, gebouwen en voorraden. Uw producten moeten vervolgens naar uw klanten worden gebracht of bij uw klanten worden geïnstalleerd.
  • Welke risico’s loopt u?
  • Kunt u deze risico’s zelf opvangen?
  • Welke preventiemaatregelen kan ik zelf nemen?
  • En welke risico moet ik tot slot dan toch verzekeren?

 

 • Module Personeel en arbeidsvoorwaarden: Personeel is in uw bedrijf belangrijk om uw klanten te bedienen.  Uw personeelsleden dragen uw visie en missie uit. U en uw personeel hebben kennis van uw producten en de bediening van uw klant. Personeel is echter ook een belangrijk onderdeel van uw kostprijs. Uw personeel en hun  arbeidscontracten (waaronder CAO’s) kennen specifieke risico’s
  • Bent u op de hoogte van de regels omtrent ziekteverzuim?
  • Kan ik zomaar een pensioenregeling toezeggen?
 • Module Ondernemer: Als directeur / eigenaar heeft u geen recht op de sociale verzekeringen. Voor de financiële gevolgen van pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid draait u zelf op. Weet u hoe groot dit risico voor u is? Kunt u dit (deels) zelf opvangen? Dit is afhankelijk van:
  • Uw inkomen en het inkomen van uw partner
  • Uw privé-vermogen en het vermogen in uw bedrijf
  • Uw woonlasten (hypotheek en aflossing)

U krijgt van ons inzicht in uw situatie en diverse oplossingen (en dat zijn niet alleen verzekeringen!)