Pensioenontwikkelingen: wetgeving (dec 2023)

We zijn inmiddels enkele maanden verder, vanaf 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Dat betekent werknemerspensioenen uiterlijk op 1 januari 2028 volledig moeten zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving.

“Appeltje-eitje” dus? Nee, helaas niet. Dat heeft meerdere oorzaken:

  • Werkgevers en werknemers moeten echt met elkaar in overleg om keuzes te maken over de invulling van de nieuwe wetgeving binnen hun pensioenafspraken
  • De politiek is nog volop in beweging. Delen van de doorgevoerde wetgeving worden door een nieuwe speler als het “Nieuw Sociaal Contract” volledig ter discussie gesteld, en kunnen dus mogelijk nog aangepast worden na de komende verkiezingen

Opmerkelijk feit is ook dat een hot-item uit de nieuwe wetgeving, namelijk de mogelijkheid om tot 10% van het pensioen in één keer uit te laten keren, na het doorvoeren van de wetgeving aan alle kanten wordt belemmerd. Minister Schouten heeft recent gemeld dat dit aspect nog niet ingevoerd kan worden, en uitstel is nu al een feit tot 1 januari 2025. Het geeft de denken dat diverse voorstemmers van deze wet juist door dit aspect gewonnen werden….

Hoogkamer Assurantiën heeft met George en Taco twee pensioenadviseurs klaarstaan om werkgevers en werknemers (ook als die nu nog geen klant van ons zijn) te helpen in dit bewegende speelveld te weg te vinden naar de best passende oplossing.

 

Pensioenontwikkelingen: AOW leeftijd

De ontwikkeling dat mensen steeds ouder worden is doorbroken. Gevolg is dat de AOW-leeftijd, waarvan jaarlijks wordt bepaald of deze moet worden aangepast, vooralsnog op 67 jaar en 3 maanden blijft staan tot en met 2029.

 

Pensioensparen voor particulieren en zelfstandig ondernemers (ZZP-ers)

Als u als particuliere persoon (of als zelfstandige) extra voor uw pensioen wilt sparen dan kan dat in de vorm van lijfrentes (Lijfrente banksparen of lijfrente-beleggingsrekeningen). Vooruitlopend op de nieuwe pensioenwet worden de mogelijkheden voor particulieren en zelfstandigen verruimd:

  • De fiscale jaarruimte voor de aftrek van lijfrentepremies wordt verhoogd naar 30% van het inkomen waarmee u spaart voor uw pensioen. Dat geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023. Voorwaarde is dat u een pensioentekort hebt.
  • U kunt tot 10 jaar terug gebruikmaken van de jaarruimte voor aftrek van lijfrentepremies. Dat was tot nu toe 7 jaar.
  • U mag tot 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd lijfrentepremie inleggen voor extra lijfrente. Tot nu toe lag die grens bij de AOW-leeftijd.


Om inzicht te krijgen in de veranderingen zetten wij hierna de oude en de nieuwe rekenmethode om de jaarruimte te berekenen voor u op een rij.
Oude jaarruimteformule: 13,3% x (inkomen voorgaande jaar - € 13.646) – FOR – 6,27 x pensioenaangroei – premies netto pensioen
Nieuwe jaarruimteformule: 30% x (inkomen voorgaande jaar - € 13.646) – FOR – 6,27 x pensioenaangroei – premies netto pensioen

U kunt zelf uw berekeningen maken middels een berekeningstool op de site van de belastingdienst Berekening jaarruimte - tool belastingdienst . Uiteraard kunt u ons ook vragen deze berekening voor u te doen.