Minister Schouten heeft vorige week duidelijkheid gegeven over de beoogde ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen; deze schuift op naar 1 juli 2023. De minister geeft aan dat het wetsvoorstel een zorgvuldige behandeling vereist. Dit geldt vervolgens ook voor de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Ze geeft aan dat het niet aannemelijk is dat de parlementaire behandeling nog dit jaar kan worden afgerond. Op 10, 12 en 19 oktober wordt het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer vervolgd. Daarna zal de Tweede Kamer besluiten of het wetsvoorstel plenair behandeld kan worden.

Uitstel: geen verrassing
De gekozen planning voor de invoer van de nieuwe wetgeving is altijd al door de markt als “ambitieus” ervaren. Hoewel daarvan nu nog geen sprake is verwachten wij ook dat de totale transitie naar het nieuwe pensioenstelsel op een later moment dan de nu geplande 1 januari 2027 zal zijn afgerond. Voor de buitenstaander lijkt dat misschien onbegrijpelijk. Bedenk dan dat we in Nederland al enkele decennia bezig zijn met het vraagstuk “pensioenstelsel”. Vanuit die wetenschap is uitstel met enkele maanden of zelfs jaren niet heel spannend.

Dus we kunnen rustig aan doen?
Nee. Er komt sowieso namelijk een grote herziening aan. Simpelweg omdat het huidige stelsel niet meer aansluit op onze samenleving. Dat heeft te maken met de financiële / economische ontwikkelingen, maar niet minder met sociale aspecten als de vergrijzing en de actuele arbeidsmarkt. En die verandering kan niet meer decennia wachten. Dus moeten we ons allemaal wel voorbereiden.

Wij doen dat al door werkgevers die bij ons advies inwinnen over nieuwe pensioenregelingen een regeling te adviseren die al in grote lijnen aansluit bij de beoogde nieuwe wetgeving. We voorkomen daarmee een hoop kosten voor die werkgevers in de komende periode van transitie.

Werkgever: wat kunt u nu al doen?
Jazeker. U kunt zich voorbereiden. En eigenlijk is dat niet iets dat u alleen maar “kunt”, wij vinden het iets dat u “moet”.  Wie nu handelt houdt zelf de regie, en wordt niet geconfronteerd met een door de overheid opgelegde tijdlijn.

Heeft u nu een pensioenregeling? Dan denken we graag met u mee. We kunnen namelijk al in hoofdlijnen beoordelen wat de gevolgen voor uw bestaande of nieuwe pensioenregeling worden.

Heeft u nog geen pensioenregeling?  Maar u wilt deze wel opstarten? Dan helpen we u op weg naar een regeling die optimaal voorgesorteerd staat voor de nieuwe wetgeving.

In alle situaties kunnen we afspreken dat wij voor u klaarstaan zodra er definitief doorvoer is van de nieuwe wetgeving. Op dat moment zal er naar verwachting veel vraag zijn naar adviseurs. Meer vraag dan aanbod. En dan is het fijn als u al een adviseur hebt, die uw situatie al kent. Want als de wet er eenmaal is, komt alles in een stroomversnelling, en dan moet u wettelijk veel beslissen in relatief weinig tijd. Door met ons vooraf al afspraken te maken over onze dienstverlening weet u zeker dat u op tijd bent!