Loondoorbetaling bij oproepkrachten!

Bent u ondernemer? En maakt u gebruik van oproepkrachten? Dan is dit belangrijk om te weten! Er bestaat ook voor oproepkrachten een loondoorbetalingsplicht. Hoe dat zit leest u hier. Uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans blijkt het volgende:

Er is een arbeidsovereenkomst:
Een oproepkracht heeft een contract. Gedurende de contractperiode kan de werkgever de werknemer oproepen.

Geen loondoorbetalingsplicht in de eerste zes maanden:
De werkgever hoeft alleen loon te betalen over de gewerkte uren in de eerste zes maanden.

Wel Loondoorbetalingsplicht na eerste zes maanden:
Na de eerste zes maanden van het contract ontstaat er een wettelijke loondoorbetalingsplicht.

Let op : niet alleen bij ziekte, maar ook wanneer de werkgever de werknemer niet meer oproept in verband met geen/onvoldoende werk heeft de werknemer recht heeft op loondoorbetaling. (Loondoorbetaling bij geen werk kan wel tijdelijk worden gepauzeerd)


U betaalt minimaal 3 uur loon:
Naast de wettelijke loondoorbetalingsplicht heeft de werknemer minimaal recht op 3 uur loon wanneer hij wordt opgeroepen. Ook als er minder uren worden gewerkt.

Rechtsvermoeden op grond van gewerkte uren:
Als de werknemer drie maanden elke week heeft gewerkt of minimaal 20 uur per maand is er sprake van een vast en regelmatig arbeidspatroon. Er wordt dan uitgegaan van een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren en is er recht op loondoorbetaling bij ziekte.

Re-integratie:
Als werkgever bent verantwoordelijk voor de re-integratie van een zieke werknemer. Dit geldt dus ook voor een oproepkracht. Indien de werkgever hier geen begeleiding voor inschakelt, leidt dit tot een loonsanctie.

Opbouw salaris:
Oproepkrachten krijgen dezelfde opbouw van vakantiedagen. Dit is minimaal vier keer het gemiddeld aantal oproepuren per week. Iemand die 10 uur per week
werkt, heeft op jaarbasis 40 vakantie-uren. Daarnaast heeft de oproepkracht ook recht op vakantiegeld (8%).
(Bron: Nedasco verzekeringen)