DIENSTVERLENING

Hoogkamer Assurantiën werkt transparant. Dat betekent dat u vooraf weet hoeveel onze dienstverlening kost en wat u daarvoor krijgt. Dit wordt beschreven in een offerte / opdracht.

De wetgeving die voor onze bedrijfstak van toepassing is, gaat hier niet vanuit. Daarom vereist de wet dat u vooraf een aantal documenten van krijgt. 

Voor het downloaden van de dienstenwijzer  klik hier

Voor het downloaden van de algemene voorwaarden klik hier

Voor het downloaden van de klachtenbehandeling klik hier

Voor het beloningsbeleid klik hier

Vergelijkingskaart
Vanaf uiterlijk 1 oktober 2023 moeten assurantie-adviseurs een zogenaamde vergelijkingskaart hebben. De vergelijkingskaart is een product-geörienteerde "kaart" met daarop prijzen voor advisering en bemiddeling van bepaalde producten. In het verplichte document hebben wij geen prijs ingevuld, omdat wij aan het begin van een adviestraject meestal niet weten óf er producten nodig zijn en wij veelal niet weten hoe arbeidsintensief een adviestraject is.
In het eerste gesprek (een kosteloos intakegesprek) proberen we de probleemstelling boven tafel te krijgen. Aan de hand van de vraagstelling geven we een prijs of  een prijsindicatie in de vorm van een offerte / opdracht af. Dan weet u wat we voor u doen en wat het kost. Weten we vooraf niet goed wat de vraagstelling is, dan geven we een uur x tarief offerte af.
In de vergelijkingskaart is het aanbrengen van deze nuance niet mogelijk. Daarin staan alleen prijzen en kan de dienstverlening niet worden omschreven.

De vergelijkingskaart voor overlijdensrisicoverzekeringen treft u hier aan
De vergelijkingskaart voor collectief pensioen treft u hier aan
De vergelijkingskaart voor producten ten behoeve van vermogensopbouw  treft u hier aan

PRIVACY

Hoogkamer Assurantiën gaat zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons verstrekt

Voor het downloaden van de privacy statement: klik hier

Voor het downloaden van de privacy kaart: klik hier

Voor het downloaden van de statement verwerkersovereenkomst: klik hier

 

TARIEVEN

De uurtarieven zijn afhankelijk van de soort werkzaamheden:

Soort werkzaamheden

Uurtarief
(2024)

Advisering schadeverzekeringen / riskmanagement
Financiële planning / Advisering levensverzekeringen / pensioenen (particuliere markt)
Financiële planning / advisering pensioenen (zakelijke markt)
Commerciële binnendienst

(tarieven zijn van 2024 en worden jaarlijks geïndexeerd)

€ 168,47
€ 168,47
€ 202,21
€ 101,07

 

 

Samenwerking met diverse websites / partners
Diverse bedrijven en instanties vragen om uitwisseling van links zodat beiden beter zichtbaar worden. Hier werken wij in een aantal gevallen aan mee.

www.verzekeringsadviseur-info.nl

www.pensioenadvies-info.nl