Klimaatrisico’s: wat moet ik ermee?

Dat het klimaat verandert, is zeker. Dat er gevolgen zijn, dat is ook zeker. Maar moet ik daar als ondernemer of als particulier rekening mee houden? Antwoord is overduidelijk: JA. We zien nu al veel meer en veel vaker extremen in het weer. En dat heeft gevolgen voor uw bedrijfsvoering en uw huis.

Het KNMI kikt op ranglijstjes. Bij het acht-uur-journaal  hoor je vaak “deze maand was de warmste maand etc” of “de meeste neerslag etc.”. Even een kijkje in de statistieken:

  • Van de 60 zware stormen sinds 1910 zijn er 13 sinds 2000 (windkracht 10 of meer)
  • Van de 29 hittegolven sinds 1901 zijn er ook 13 sinds 2000 (minimaal 5 dagen boven de 25 graden én daarvan minimaal 3 dagen boven de 30 graden)
  • Van de 33 koudegolven sinds 1901 is er slechts 1 in dit millennium genoteerd (jaren ’90 2 stuks en in de jaren ’80 zijn dat er 5)

Klimaatrisico’s en polisvoorwaarden
De eerste gevolgen in verzekeringsland zijn al jaren geleden in polisvoorwaarden terecht gekomen. Zo kennen we het hogere eigen risico op brandverzekering voor stormrisico’s. Maar ook de eisen t.a.v. dakconstructies en overstorten (wie kent niet het Ikea-dak dat is ingestort vanwege extreme regenval).
Uiteraard hebben verzekeraars nog zo’n algemene clausule dat ze geen dekking bieden voor natuurrampen zoals bijvoorbeeld een overstroming. Bij het opstellen van deze clausule dacht men aan (zee)dijkdoorbraken. Maar aan het overstromingen als gevolg van regenval zoals in Limburg had men niet gedacht.

Hogere schadelast door gevolgen weer
Begin 2022 werden verzekeraars onaangenaam verrast door sneeuwval gevolgd door storm. De droge sneeuw werd onder de dakpannen naar boven gestuwd en ging vervolgens smelten. Massaal is er waterschade geclaimd (en ook vergoed). Maar ook de stormen hebben hun weerslag (vallende bomen, omgewaaide vrachtauto’s etc). Klimaatverandering vertaalt zich nu al in hogere schadelast. Maar denk ook aan verlies van lading van containerschepen door storm!

Darwin: It is not the most intelligent or the strongest of the species that survives. It is the one that is most adaptable to change.

ONDERNEMER
Benen op tafel en loop eens in gedachte alle bedrijfsprocessen door. Kijk eens welke invloed klimaat of het weer op dit proces kan hebben. Bekijk ook welke invloed het klimaat kan hebben op je key-leveranciers etc. Bewustwoording is het begin van verandering.

PARTICULIER
Wij merken nu al een verhoogd aantal waterschades in woningen. En parallel een verhoogd aantal afwijzingen. Afwijzingen omdat er dekking is voor waterschade na een lekkage (gat in het dak). Maar er is geen dekking voor waterschade als gevolg van een onvoldoende afwateringssysteem (te kleine dakgoot; te dunne regenpijp etc) of water dat vrlijk onder de loodslabben doorsijpelt. Dit wordt "eenvoudigweg" afegedaan als een constructiefout.
Waterschade als gevolg van een te hoge grondwaterstand; terugstromend uit het riool na een extreme hoosbui. Het zijn voorbeelden van een mogelijk grote waterschade waarvoor verzekeraars in het algemeen geen dekking bieden.
Check daarom goed je huis, vervang desnoods de dagoten en maak loodslabben vast