Gescheiden en dan NUL schadevrije jaren?

Scheiden van elkaar is een vervelend proces. En het wordt nog vervelender als je bij de aanschaf van een nieuwe auto met nul schadevrije jaren moet starten. Want de schadevrije jaren zijn bij je ex terecht gekomen. Ondanks dat je samen met je ex jaren schadevrij hebt gereden, moet je toch vanaf nul starten.
Althans, zo is het op dit moment.

Autoverzekeraars gaan na 1 januari 2022 soepeler om met schadevrije jaren. Zo kunnen schadevrije jaren met ingang van komend jaar na overlijden worden overgedragen aan de achtergebleven partner en verdeeld worden onder ex-partners na een scheiding. Ook leaserijders kunnen na afloop van het leasecontract schadevrije jaren meenemen naar een nieuwe verzekeraar.Schadevrije jaar voor jou, schadevrije jaar voor mij

Tot nu toe kunnen schadevrije jaren alleen op naam van de polishouder worden opgebouwd. De Consumentenbond pleitte al enkele jaren voor het verruimen van die regel omdat het soms voor onwenselijke situaties zorgde, zoals bij het overlijden van de polishouder. “De overgebleven partner zou in zo’n geval weer op nul moeten beginnen met een forse premiestijging tot gevolg. Verzekeraars hebben zich hard gemaakt om voor dit soort schrijnende gevallen een passende oplossing te bieden”, zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Om de schadevrije jaren te kunnen overgedragen aan de achterblijvende partner, moet een verzoek worden ingediend bij de verzekeraar. Voorwaarde is dat de partner op hetzelfde adres geregistreerd staat en een rijbewijs heeft.

Verdelen bij scheiding

Scheidende partners kunnen vanaf 1 januari ook de schadevrije jaren onder elkaar gaan verdelen. “Degene (polishouder) met de schadevrije jaren bepaalt in dat geval wat de verdeelsleutel wordt en moet een afstandsverklaring aanleveren bij de verzekeraar.” Leaserijders kunnen met een leaseverklaring dan ook hun schadevrije jaren van de leaseauto meenemen naar een verzekeraar. Dat geldt ook voor automobilisten die in het buitenland schadevrije jaren hebben opgebouwd. “Europese verzekeraars leveren op verzoek een verklaring aan die ingediend kan worden bij de eigen verzekeraar.”

Het Verbond gaf eerder aan dat het juridisch niet haalbaar is om schadevrije jaren op te laten bouwen door een bestuurder, maar dat zulke jaren wel kunnen worden overgedragen.

De Consumentenbond noemt de verandering een succes na “een jarenlange strijd voor eerlijke registratie en behoud van schadevrije jaren”. Toch is er nog wel een verbeterpunt, aldus de bond: “Leaserijders kunnen met een verklaring van hun leasemaatschappij schadevrije jaren door de verzekeraar laten opvoeren in de centrale database Roy-data. Daarmee is het probleem van geen schadevrije jaren opbouwen tijdens het leasen opgelost. Maar schadevrije jaren die vóór de leaseperiode zijn opgebouwd kunnen consumenten nog wel kwijtraken.” Autoleasemaatschappijen moeten volgens directeur Sandra Molenaar dus nu ook in actie komen: “We willen dat zij zich aansluiten op Roy-data zodat opgebouwde schadevrije jaren van vóór de leaseperiode ook automatisch behouden blijven. Deze vervallen nu vaak als de autorijder langer dan drie jaar geen autoverzekering op zijn naam heeft staan.”