Waarom is transparantie bij financiële dienstverlening belangrijk voor u?

Wie betaalt bepaalt. Van oudsher wordt de assurantietussenpersoon betaald door de verzekeraar. Dit was tot eind vorige eeuw wet, totdat bleek dat er misbruik van werd gemaakt ten koste van de klant. De politiek staat nu op het punt om de schemer rondom  provisies op schadeverzekeringen een beetje op te heffen.

Werkt de adviseur voor u? In uw belang? (tussenpersoon of volmachten)
Uw schoorsteen moet ook roken. Een tussenpersoon of gevolmachtigd agent wiens omzet bestaat uit provisie of tekencommissie heeft er belang bij dat er een verzekering wordt afgesloten. Immers: geen verzekering = geen omzet. En ook zijn schoorsteen moet roken! Een gevolmachtigd agent heeft nog een extra belang en dat zijn de schadecijfers. Beloning of voortbestaan van een volmacht is afhankelijk van goede schadecijfers. Ziet u het conflict of intrest?

Wat doet de adviseur voor u?
Bij het afsluiten van een (schade)verzekering wordt een aanvraagformulier van de verzekeraar getekend. Maar staat daarop wat de adviseur voor u doet? Hoe kunt u dan de prijs/prestatie vergelijken met die van een andere adviseur of direct writer?

Een beetje transparantie…??
Het wetsvoorstel dat er nu ligt is -simpel vertaald- dat de assurantietussenpersoon actief moet aangegeven welke provisie hij gemiddeld verdient. Maar nog steeds: betaald door de verzekeraar….En nog steeds de noodzaak  om een verzekeringsproduct af te sluiten. Een beetje transparantie dus…

Hoogkamer Assurantiën werkt in opdracht van de klant!
En wel letterlijk: U -als klant- tekent een overeenkomst tot dienstverlening. Daarin spreken we af welke inspanningen we verrichten en wat de kosten zijn.  We spreken ook af: geen provisie! Dat geeft duidelijkheid:
- we dienen geen twee meesters: Wij werken uitsluitend voor u. Geen belangenconflict.
- lage kosten verzekeringen zijn in uw en ons belang.
- transparantie dwingt tot voortdurende efficiency en voortdurende vernieuwing en verbetering van onze dienstverlening. En dat is in uw belang!