10% van je pensioen in één keer ontvangen? Straks kan het!

Werknemers die vanaf 1 januari 2023 hun pensioen bereiken kunnen maximaal 10% van hun pensioen in één keer opnemen. En vrij besteden!  Een wereldreis, extra aflossen van een hypotheek of een gift aan de kinderen. Dat is alleen maar goed nieuws, toch?

Wat vindt Nederland?
Nationale Nederlanden heeft de belangstelling onder de Nederlanders gepeild. Bijna driekwart van de Nederlanders vindt het een interessant idee. De vraag is echter of deze mogelijkheid ook werkelijk veel zal worden toegepast. Hetzelfde onderzoek toont namelijk aan dat het percentage belangstellenden enorm afneemt naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt. Mensen die geen gebruik van de nieuwe regeling willen maken, geven aan het geld niet nodig te hebben of de nadelen – zoals het lagere maandelijkse pensioen – te groot te vinden. Ook telt de Belastingdienst deze uitkering als extra inkomen, waardoor mensen mogelijk meer belasting moeten betalen, wat mensen als een minpunt ervaren.

Wat zijn de gevolgen?
Veel deelnemers aan het onderzoek denken aan een geldbedrag van ongeveer € 10.000,--. Levenslang gevolg voor het ouderdomspensioen: ongeveer € 400,-- per jaar minder. Het heeft ook andere gevolgen:

  • al genoemd: de directe afrekening met de belastingdienst.
  • een ander gevolg van de opname is het wegvallen van de keuze voor de zogenaamde hoog-laag uitkering. Daarbij ontvangen pensioengerechtigden de eerste jaren een hoger pensioen dan in lagere jaren.
  • een gevolg kan zijn het wegvallen van een deel van het partnerpensioen na overlijden.
  • ook kan de extra betaling een onwenselijke invloed hebben op inkomensafhankelijke uitkeringen/toeslagen.

Laat u adviseren!

Wij zien dus zowel voordelen als nadelen. Dit hangt af van de persoonlijke situatie. Daarom geldt ook hier: laat u adviseren, dat voorkomt verrassingen.