Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is het in Nederland wettelijk verplicht om een rookmelder te hebben op elke woonverdieping van een huis. Koop- of huurwoning; oud of een nieuw huis: de verplichting geldt voor iedereen. Rookmelders zijn belangrijke levensredders: de meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook.

Heeft u al rookmelders hangen? Check deze dan of ze voldoen aan de eisen zoals ze straks gelden. Schaft u ze nog aan, voor 1 juli aanstaande let er dan op dat op iedere bouwlaag  van de woning minimaal één melder moet hangen. De brandweer adviseert bijvoorbeeld om ook een rookmelder op te hangen in de ruimte waar een  wasmachine en droger staan. In studentenhuizen moet er in elke kamer één hangen.

Eisen

Voor nieuwbouwwoningen waren rookmelders al verplicht en daar worden ook specifieke eisen aan gesteld. Voor bestaande woningen is dat niet zo. De melders moeten voldoen aan de NEN-14604 en een CE keurmerk hebben, maar verder schrijft de wet niets voor. Op deze site https://www.brandweer.nl/onderwerpen/rookmelders/ lees je meer over de verschillende typen die er op de markt zijn.

Verzekering

En als er geen rookmelders hangen en er ontstaat brand? Keert de verzekeraar dan wel uit? Het beste advies is: neem geen risico! Ook al heeft een verzekeraar (nog) niet specifiek in de verzekeringsvoorwaarden opgenomen dat er zonder rookmelders niet zal worden uitgekeerd, het is een algemene regel om als verzekerde niet nalatig te zijn. Houd u zich aan de wettelijke verplichting!