Pensioen is communicatie ?

Doorvoeren van het pensioenakkoord ?

Wie het nieuws heeft gevolgd weet dat er in 2020 een pensioenakkoord tot stand gekomen is. Dit is (met name door de betrokken gesprekspartners) met veel euforie gepresenteerd. Op zich is het ook een reden tot tevredenheid dat er na veel jaren een akkoord is.

Echter, dat akkoord moet nu vertaald worden in wetgeving en definitieve afspraken. Daarbij zal nog de nodige discussie ontstaan. Dit zal naar onze verwachting zeker niet in 2021 worden afgerond. Wij denken en verwachten dat de uiteindelijke invulling niet volledig conform het pensioenakkoord zal zijn. Daarom is het wat ons betreft nu nog te vroeg om als werkgever in actie te komen.

Als adviseur zullen wij de ontwikkelingen uiteraard volgen. Onze relaties worden door ons direct betrokken als het tijd wordt om wel in actie te komen.

Communicatie over pensioen: kans voor de werkgever!

Pensioen is voor de werkgever één van de zwaarste kostenposten op personeelsvlak. Vreemd genoeg is er onder werknemers echter nauwelijks waardering voor. Pensioen is voor de meeste werknemers nog steeds als een soort “vreemde taal” die ze niet beheersen. En dat maakt het voor hen ook niet uitnodigend om zichzelf te verdiepen. En dat terwijl het gaat over het toekomstige inkomen!

De afgelopen jaren zijn er enorm veel initiatieven geweest om werknemers beter te informeren over hun pensioen. Vrijwel elke pensioenuitvoerder biedt tegenwoordig voor de deelnemer persoonlijke inzage via een portal waarmee de deelnemer meer inzage krijgt als ooit te voren. Vanuit de overheid zijn door de jaren heen diverse communicatiemiddelen (Het Uniform Pensioenoverzicht, het Pensioen 1-2-3) verplicht gesteld. Het nadeel van al deze uitingen is dat zij zich beperken tot de uitvoerder zelf, en mensen vaak pensioenrechten hebben bij meerdere partijen. De positieve uitzondering daarop is de site “mijnpensioenoverzicht.nl” die een totaalbeeld geeft van alle verwachte Nederlandse pensioenrechten.

Actieve werkgevers schenken aandacht aan de pensioenregeling door presentaties of nieuwsbrieven. Echter ook dat blijkt niet voldoende, omdat dit te algemeen is. Uit de praktijk blijkt dat al deze zaken  verhoging van de betrokkenheid van de deelnemer bij zijn toekomstige inkomen  niet voldoende helpt. Het blijft een “ver van mijn bed show”.

Echter, er is ook gebleken dat er wel degelijk een manier is om de werknemer te betrekken, bewust te maken, en te enthousiasmeren om het toekomstige inkomen actief te benaderen.  Persoonlijke gesprekken met de werknemer, waarin het netto toekomstige inkomen in beeld wordt gebracht, waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke wensen en situatie. Werknemers aan wie dit via de werkgever wordt aangeboden hebben veel meer waardering voor de arbeidsvoorwaarden pensioen. Het leidt dus tot meer tevreden werknemers.

Uiteraard kunnen wij u en uw werknemers hierbij helpen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.